Choose language
EnglishEnglish  
Търсене в сайта
Все още битува мнението, че когато стоматолога препоръчва поставяне на зъбна коронка то това означава, че зъба е увреден. На практика това не е точно така. В много от случаите поставянето на коронка се явява единствения шанс за спасяване на зъба. Зъбните коронки се причисляват като към несменяемите, така и към сменяемите зъбни протези. Протезиране посредством зъбни коронки се налага в случаите, когато зъба е силно поразен от корозционни процеси и е достатъчно разрушен, за да не може да изпълнява своите функции.

Зъбната коронка представлява нова живителна повърхност за зъба. Поради тази причина към зъбните коронки се предявяват цял ред със изисквания:
 • преди всичко зъбната коронка трябва да бъде износоустойчива;
 • коронката трябва да бъде изработена от безопасни за човека материали;
 • поради това, че храната употребявана от човека съдържа различни по състав химически елементи, коронката трябва да бъде изработена от инертни материали;
 • коронката не трябва да оказва вредно влияние на зъба на който е поставена.

От началото на своето изобретение, зъбните коронки са правени от огромно множество материали. Даже преди време се е смятало, че коронки от благороден метал са служили, като признак за богатсвото на своя собственик. Най-разпространените в настоящето зъбни коронки се правят от метало керамика.

Как се поставят зъбни коронки?

 • Преди всичко стоматологът щателно обработва повърхността на увредения зъб, преди той да бъде облечен с коронка. В съвременните стоматологични клиники се използват специални материали за пломбиране, които предотвратяват по-нататъшното увреждане.
 • Разбира се зъбната коронка заема определено място в устатата на пациента. Поради тази причина често се налага обработка и на зъбите, които са в съседство с коронката.
 • За да се постави с прецизна точност, зъбната коронка трябва точно да съответствува на повърхността на зъба върху който ще се поставя. Предпоставка за удължаване на живота на коронката е прецизното и изработване. След обработката на повърхността на увредения зъб стоматолога прави гипсова отливка на повърхността и я изпраща в лаборатория, в която се изработва протезата. Изработването на коронка отнема около седмица работа.
 • За времето, за което се чака изработката на коронката, стоматологът е длъжен да постави пластмасова такава върху обработеният зъб, за да го защити от евентуални повреди.
 • В заключителния етап фиксирането на коронката върху зъба се извършва посредством специален стоматологичен цимент.

Каква е продължителността на живот на една коронка?

Отговорът на този въпрос зависи от качеството на работа на стоматолога. Качествено изработени и поставени коронки могат да издържат и 20 години.

Най-често срещаните причини за съкращаване на срока на годност на една коронка са:

 • продължаващо разрушаване на зъба под коронката;
 • силно износване на коронката ( в случаите когато е изработена от некачествен материал);
 • разхлабване на коронката;
Анкета
Кое за Вас е по-важно при избора на зъболекар?