Избор на език
БългарскиБългарски  
Search
Вградени в зъбите сензори отчитат стоматологични проблеми

Без значение дали ядене, пиете, говорите, кашляте, дишате или пушите, устата извършва постоянно движения. Поради факта, че устата може да ни даде незаменима информация за здравето на нашето тяло, екип от National Taiwan University създаде сензор, който се вгражда в рамките на един единствен зъб. Сензорът е толкова малък, че би могъл да се побере в един изкуствен зъб или да бъде прикрепен към истински.

Използвайки акселерометър за наблюдение на  различните дейности на устата, екипът използва малки проводници в сензора за пренасяне на данни към компютър, като допълват, че в бъдещите модели на датчика ще се използва Bluetooth за безжично докладване.
Устройството бе представено в началото на септември на Международния симпозиум за преносими компютри в Швейцария.
Мотивация за създаване на устройството, според учените, се основава на идеята, че повечето орални движения произвеждат уникални устни движения. И тъй като сензорът е в състояние да измерва движението на челюстта, той може да изгради „класификатори“, които да категоризират различните дейности на устата.
С цел да се провери точността на сензора, екипът е имал осем доброволци, които са носили сензора по време на изпълнение на различни дейности, докато компютърът е анализирал данните в съответния личен профил на всеки един от участниците.  След това, доброволците са били помолени да повторят дейностите, докато сензорът отличи всеки един от друг. Като цяло екипът събира 480 проби от страна на участниците.
Екипът твърди, че информацията, събрана от сензора може да бъде много полезна за зъболекари, лекари и други учени, тъй като устройството може да осигури информация от най-различен характер и дори да намали нивото на стреса.  
Тъй като сензорът се поставя в устата, изследователите твърдят, че е напълно безопасен. Те отбелязват, че всички електронни части са добре запечатани и ако сензорът бъде погълнат, той ще премине през тялото, без да причини вреда.
Продължаването на работата по подобряване на сензора е актуален акцент на създателите и те очакват да имат в най-скоро време на разположение безжичен сензор, който би се побрал в една нормална корона.
Ако изследването завърши с успех, може да се окаже, че един ден сензорите ще се превърнат в една стандартна стоматологична процедура за здравно наблюдение.


Източник:  www.medicalnewstoday.com

 
Poll
Кое за Вас е по-важно при избора на зъболекар?