Избор на език
БългарскиБългарски  
Search
Профил на купувача

КЛИКНЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

НИТ- Нови Интернет Технологии ЕООД предлага система, с помощта на която Възложителите на обществени поръчки могат лесно да управляват Профил на купувача, изискваната от ЗОП информация.
Всеки Възложител, закупил системата, автоматично разполага със свой собствен публичен ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Системата разполага с готови шаблони за публичните покани и обществените поръчки. Целта е улеснение при използването и избягване на възможността за пропуски.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Poll
Кое за Вас е по-важно при избора на зъболекар?